Tax People - Tax People

Tax People - al 25 jaar duurzaam verbindend

Bemiddeling van fiscalisten voor alle vormen van fiscale dienstverlening

Tax People - al 25 jaar duurzaam verbindend

Bemiddeling van fiscalisten voor alle vormen van fiscale dienstverlening

Tax People, een label van Legal People

Bemiddeling van fiscale specialisten

Tax People is een label van Legal People, het eerste gespecialiseerde executive search consultancy voor juristen in Nederland.

Executive search

Al sinds haar oprichting in 1991 heeft Legal People fiscale functies vervuld. Dit betekent dat wij kunnen bogen op ruim 25 jaar ervaring in deze markt. Sinds 2015 brengen wij nog meer focus aan door de naam Tax People te gebruiken, als label van Legal People.

Onder het label Tax People verzorgen wij de search & selectie van belastingadviseurs, advocaat-belastingkundigen en bedrijfsfiscalisten alsmede de executive search van tax partners en inhouse tax directors. Wij hebben een zeer grondige kennis van de fiscale wereld. Deze kennis gecombineerd met onze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat wij nagenoeg alle opdrachten op fiscaal gebied succesvol vervullen.

100% succes bij de vervulling van uw bedrijfsfiscale vacature

Interim Solutions

Al vanaf de start bleek er ook behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Voor het vervullen van deze korte termijn vraagstukken, bijvoorbeeld vervanging in het kader van een zwangerschapsverlof, zijn wij de activiteit Legal People Interim Solutions gestart. Inmiddels hebben wij het meest actuele bestand van interim fiscalisten voor het vervullen van veelal specialistische interim-vragen betreffende alle mogelijke belastingmiddelen.

Ideële organisaties en social enterprises

Naast ons werk voor commerciële organisaties en overheden zagen wij dat bij ideële organisaties en social enterprises ook steeds vaker de wens naar juridische ondersteuning ontstond. Wij verrichten al een aantal jaren op pro bono basis opdrachten voor ideële organisaties en werken tevens voor social enterprises. Voor deze doelgroep hanteren wij een speciaal tarief.

Onze verschillende labels

Legal People

Legal People bemiddelt ervaren juristen voor permanente functies en juridische functies op interim- basis.

Legal People richt zich op hoogwaardige functies voor (inter-) nationale bedrijfsjuristen, advocaten en (kandidaat-) notarissen.

Compliance People

Compliance People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren compliance specialisten en vervult tevens strategische compliance posities op interim-basis.

Tax People

Tax People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren fiscalisten en vervult tevens fiscale posities op interim-basis.

Ons team

Wij werken al jaren met een vast team van integere, gedreven adviseurs en executive search assistants. Wat ons bindt is de passie voor ons vak. Wij zijn trots op de wijze waarop wij in alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, fiscalisten en opdrachtgevers aan elkaar weten te verbinden. De wijze waarop wij dat doen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de best practice in onze markt. Wij leveren binnen een afgesproken termijn een geselecteerd aantal kandidaten, die daadwerkelijk passen binnen het van tevoren afgesproken profiel. Onze procedure wordt door de markt als professioneel en succesvol ervaren. Onze werkwijze levert een slagingspercentage van meer dan 95% en in geval van bedrijfsjuridische posities 100%.

Onze opdrachtgevers