Cases tax interim

Fiscale interim-opdracht in maritieme sector

Een multinational, actief in de maritieme en logistieke sector en gevestigd in zo’n tien landen met haar hoofdkantoor in het noorden van Nederland had behoefte aan een Interim Tax Manager. Deze Tax Manager was zelfstandig en enig fiscalist verantwoordelijk voor het uitvoeren van het fiscale beleid en het beheersen van fiscale belangen en risico’s. Het adviseren van het management o.a. over fiscale gevolgen van wijzigingen in de vennootschappelijke of organisatorische structuur en over gevolgen van investeringen, overnames en herstructureringen behoorde tot de werkzaamheden evenals verantwoordelijkheid voor het in samenwerking met externe adviseurs verzorgen van de aangiftes Vpb en OB van de Nederlandse entiteiten.

Interim tax director voor buitenlandse multinational

Een buitenlandse multinational met een groot regionaal hoofdkantoor in Nederland was op zoek naar een tijdelijke Tax Director. Op dit regionale hoofdkantoor levert een klein en professioneel team fiscale ondersteuning aan een aantal wereldwijde divisies binnen de groep. De Interim Tax Director gaf leiding aan een klein team van fiscalisten in Nederland en was verantwoordelijk voor alle fiscale aangelegenheden binnen de betreffende divisies, zoals tax planning, M&A, (her-)structurering, TP, M&A, reporting en het onderhouden van contact met de fiscus en functioneerde als linking pin met de eindverantwoordelijke fiscalist op het internationale hoofdkantoor.

Interim-fiscalist vermogensbeheer

Ter tijdelijke versterking van de juridische en fiscale afdeling van een grote institutionele vermogensbeheerder was een interim-bedrijfsfiscalist nodig.
Als lid van een team met meerdere ervaren fiscalisten adviseerde deze de
business direct over alle fiscale aspecten die zich kunnen voordoen
bij het opzetten van fondsen en de aan- en verkoop van assets, met
name vastgoed.